werken voor een goed gevoel

vind en bied vacatures aan op vrijwilligwerken.nl

Vinden en aanbieden begint hier

Huisbezoeker

Vrijwillig werken
Smallingerland, Drachten
Nog 20 plekken beschikbaar

Huisbezoeker
Beschrijving
Samenwerkende vrijwilligersorganisaties in Drachten organiseren van 1 t/m 15 maart huisbezoek aan mensen met een klein inkomen. De huisbezoekers wijzen de mensen op inkomensregelingen waarvan zij gebruik kunnen maken.
Profiel van de huisbezoeker
vaardigheden

• onderschrijft het doel van het project armoede aanpak en is gemotiveerd dit uit te voeren
• is betrokken met de doelgroep, is in hen geïnteresseerd en kan zich
inleven in hun situatie
• houdt zich aan afspraken
• is creatief in het bedenken van oplossingen of in het regelen van ‘warme’ doorverwijzing
• kan goed luisteren
• kan omgaan met kritiek, ten aanzien van haar-/hemzelf maar ook ten aanzien van de organisaties
• waarborgt de privacy van de bezochte bewoners
• weet eigen problemen te relativeren
• beschikt over goede mondelinge en enige schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• beschikt over enige administratieve basisvaardigheid
• is in staat om op basis van vooropleiding en/of ervaring zich kennis en vaardigheden eigen te maken die voor dit project nodig zijn

kennis
• is bereid tot het volgen van een instructietraining
Leuk/interessant In een ploeg met andere huisbezoekers mensen helpen om hun inkomen te vergroten. Er zijn allerlei inkomensregelingen waar zij gebruik van kunnen maken.
Extra eisen/wensen Gericht op mensen.
Organisatie/Vereniging Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Smallinger
Plaats Drachten
Regio(s) Friesland
Sector Informatie & advies
Deskundigheid Sociale vaardigheden & zorg
Deskundigheid 2 Financieel & juridisch
Activiteit Bezoek
Activiteit 2 Financieel & juridisch werk
Max. aantal uren 0
Begindatum 27-01-2011
Werktijden In overleg
Werkplaats Drachten
Onkostenvergoeding Nee
Verzekering Ja
Vrijwilligerscentrale VrijwilligersCentrale Drachten, Drachten