werken voor een goed gevoel

vind en bied vacatures aan op vrijwilligwerken.nl

Vinden en aanbieden begint hier

Vrijwilligers voor Maatjesproject

Vrijwillig werken
Kollumerland en Nieuwkruisland, Zie beschrijving
Nog 2 plekken beschikbaar

Duur

Maatjesproject, ong. 1 dagdeel per 2 weken (het hele jaar door)

 

Naam organisatie

AanZet; Stichting voor zelfsturende teams in Friesland.

 

Omschrijving organisatie

AanZet is een stichting die projecten ondersteunt voor en door mensen die ervaring hebben met de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en vrouwenopvang in de provincie Friesland. AanZet biedt deze mensen een plek waar ze klant kunnen worden van een project en waar ze vrijwilligerswerk kunnen doen. Het uitgangspunt hierbij is dat ieder mens mogelijkheden en kwaliteiten heeft. AanZet gelooft in mensen!

 

Projectinhoud

Bij het Maatjesproject kunnen mensen terecht voor informatie en ondersteuning. Als iemand het Maatjesproject belt, wordt eerst een luisterend oor geboden. Nadat de vraag van de klant helder is, kan op diverse manieren ondersteuning worden geboden. Belangrijk is dat de vrijwilliger van het Maatjesproject samen met de klant op zoek gaat naar de juiste vorm van ondersteuning. De klant houdt zelf de regie in handen. De vormen van ondersteuning zijn: algemene ondersteuning of een sociaal maatje. Bij een sociaal maatje is één van de doelstellingen het doorbreken van het sociaal isolement, door eens in de 2 weken met het maatje af te spreken.

 

Omschrijving van de werkzaamheden

U onderneemt in overleg met uw maatje minimaal eens per 2 weken een leuke activiteit. Belangrijk is dat het contact op gelijkwaardige basis plaatsvindt, er wordt van u geen hulpverleningsrol verwacht, juist niet. U bepaalt samen hoe u het contact vorm geeft. U bent de initiatiefnemer tot het eerste contact. Bedoeling is dat het Maatjesproject steeds meer op de achtergrond aanwezig is.

 

Wat wij van de vrijwilliger verwachten

We stellen geen specifieke eisen qua kennis of ervaring aan de vrijwilliger. We gaan ervan uit dat de vrijwilliger zich in het contact “gewoon” opstelt, op gelijkwaardige basis, zoals u ook met uw buurvrouw of een kennis om zou gaan. Bij aanmelding vindt een kennismakingsgesprek plaats of een informatiebijeenkomst met meerdere nieuwe vrijwilligers, hier wordt u op het maatjescontact voorbereid.

 

Wat wij de vrijwilliger bieden

  • Een vergoeding in de vorm van reiskostenvergoeding van en naar het maatje toe. De activiteiten die de maatjes samen ondernemen, dienen zelf bekostigd te worden;
  • De vrijwilliger is tevens verzekerd gedurende de werkzaamheden voor het project;
  • Themabijeenkomsten: hier wordt informatie gegeven over verschillende ziektebeelden. Ook worden er maatjesavonden georganiseerd. Zowel de themabijeenkomsten als de maatjesavonden hebben ook als doel om ervaringen uit te wisselen met andere maatjes;
  • 2x per jaar een uitnodiging voor de borrel met alle vrijwilligers van AanZet.

 

Per wanneer wordt er een vrijwilliger gevraagd, voor hoe lang en voor hoeveel uren?

U spreekt minimaal 1x in de 2 weken af met uw maatje. Het contact met een maatje is voor maximaal 1,5 jaar. Natuurlijk mag u na die 1,5 jaar het contact voortzetten, maar dan zonder het Maatjesproject op de achtergrond.

 

Organisatiegegevens

 AanZet

Tadingastraat 5 

8932 PJ  Leeuwarden  

Telefoonnummer : 058-2849020

Email : vacatures@st-aanzet.nl

Website: www.st-aanzet.nl

Contactpersoon : Jan Douwe Kronemeijer